Quy Định Chung

CẢNH BÁO RỦI RO

Giao dịch các loại crypto currency** ( hay thường gọi là tiền kỹ thuật số, tiền điện tử, tiền ảo ) ẩn chứa rủi ro cao. Thị trường crypto currency còn mới và có thể sẽ không phát triển rộng. Hiện tại đã có rất nhiều nước trên thế giới, doanh nghiệp lớn chấp nhận thanh toán bằng crypto currency so với lượng đầu tư vào đồng tiền mã hoá, góp phần làm tăng biên độ biến động tỉ giá và có thể ảnh hưởng xấu đến khoản đầu tư của bạn.